ngắt dòng
0
Cách xuống dòng trong Excel – Ngắt xuống dòng trong ô Excel
1

Khi các bạn trình bày văn bản trong Excel, chắc hẳn các bạn đã gặp trường hợp dữ liệu trong ô quá dài nên không thể hiển thị hết trong một ô mà nó lấn sang cả ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo